Stravování

Celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina):

Věk dítěte do 6 let:

Přesnídávka       9 Kč

Oběd                16 Kč

Svačina              8 Kč

Celkem            33 Kč

Věk dítěte 7- 10 let:

Přesnídávka      10 Kč

Oběd                17 Kč

Svačina              8 Kč

Celkem            35 Kč

Obec Karle přispívá 1 Kč denně na oběd.