V MŠ panuje přátelské a rodinné prostředí.

MŠ s prvky začít spolu:

  • důraz na individuální přístup ke každému dítěti
  • vedení dětí k samostatnému rozhodování, k volbě odpovědnosti
  • rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování
  • důraz na účast rodiny
Příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit.
Oceňujeme a pozitivně hodnotíme osobní aktivity dítěte.

Kontakt

Mateřská škola Karle, okres Svitavy, příspěvková organizace
IČO: 75016095

Karle 4
Svitavy 2
568 02

Telefon:
+420 461 634 905
Mobil: +420 604 303 391

Mail:
mskolakarle@seznam.cz
Web:
www.mskarle.cz
Datová schránka: yfryipc
Provoz MŠ: 6:30 až 16:30 hodin
Číslo účtu: 78- 9968030237/0100 KB

 

Powered by MasterCode